Koncepcja samochodu elektrycznego opracowana na konkurs Polskiego Samochodu Elektrycznego organizowanego przez electromobility Poland

Projekt: Noma Studio

more insights