Kompleksowo realizujemy projekty w ramach konkursu Design dla przedsiębiorców - dostępność plus. Wykonujemy Audyty wstępne, które są niezbędnym elementem procesu projektowego. Oferujemy kompletną ofertę przeprowadzenia procesu projektowego wraz z prototypowaniem, testowaniem rozwiązań i projektem wykonawczym produktu. Zobacz jak wygląda nasz proces! 

2.3.5

Konkurs Design dla przedsiębiorców - Dostępność Plus to dofinansowanie skierowane do firm chcących zrealizować i wdrożyć projekt produktu, zgodnego z zasadami projektowania uniwersalnego. Dofinansowania udziela Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Kiedy?

24.11.2020 - 28.07-2021

Konkurs został podzielony na trzy rundy podczas których można składać wnioski o dofinansowanie. Pierwsza runda potrwa do 28.02.2020, kolejne rundy będą zależne od puli środków jaka zostanie do wykorzystania. 

Część doradcza

Do 425 000zł dofinansowania

Na usługę strategii wzorniczej, projektów koncepcyjnych, prototypy, testowanie produktu, projekt wykonawczy i przygotowanie materiałów marketingowych dla nowego produktu. 

Część inwestycyjna

Do 700 000zł dofinansowania

Na realizację inwestycji początkowej związanej z wdrożeniem nowego produktu tj: zakup maszyn i urządzeń, licencji i patentów, przystosowanie zakładu produkcyjnego do wdrożenia nowego produktu. 

Audyt wstępny

Audyt wstępny jest niezbędnym elementem procesu projektowego i stanowi główną część merytoryczną wniosku o dofinansowanie. Koszt przeprowadzenia audytu może być również kosztem kwalifikowanym projektu.

Etap I

Synteza i analiza

Określenie strategii dalszych działań, rozbudowana analiza konkurencji pośredniej, bezpośredniej i potencjalnej, Określenie cech wyróżniających nowego produktu, zakładanej półki cenowej oraz technologii produkcji. Na podstawie opracowanej strategii sporządzony zostanie dokument - Brief Projektowy będący zbiorem wytycznych niezbędnych do opracowania projektu przez projektanta.

Etap II

Tworzenie rozwiązań - projekty koncepcyjne

W ramach projektu koncepcyjnego zostanie wykonana wcześniej ustalona liczba projektów wstępnych - zazwyczaj dwa lub trzy warianty, które zostaną zaprezentowane w formie szkiców i fotorealistycznych wizualizacji. Zaprezentowane projekty koncepcyjne będą zawierały wstępne rozwiązania ergonomiczne i konstrukcyjne, możliwe do zrealizowania. Na podstawie zaprezentowanych koncepcji wspólnie z zamawiającym zostanie wybrany projekt do dalszej realizacji.

Prototypowanie

W ramach procesu projektowego wykonujemy prototypy wstępne i przedprodukcyjne. Prototypy mają na celu weryfikację założeń projektowych. Wykonujemy modele w technologii druku 3D z żywicy oraz uproszczone formy z materiałów modelarskich, które służą do testowania ergonomii. Dzięki współpracy z doświadczonymi wykonawcami możemy również zaoferować wykonanie prototypów przedprodukcyjnych z metalu, drewna, tworzywa i innych materiałów. Wykonujemy kilka iteracji prototypów w celu uzyskania ostatecznego, dopracowanego produktu.

Testowanie

Wytworzone wcześniej prototypy testujemy z grupą użytkowników. Dobieramy osoby w taki sposób, aby jak najlepiej reprezentowały grupę docelową produktu. Stawiamy na różnorodność testujących, poszukując reprezentantów różnych zawodów, osób o zróżnicowanym wieku, budowie ciała oraz o różnym stopniu niepełnosprawności. Przeprowadzone w taki sposób testy gwarantują nam miarodajne wyniki, które mogą stanowić podstawę do wprowadzenia istotnych zmian w prototypach.

Etap III

Projekt wzorniczy

Na podstawie wyników testów przeprowadzonych z użytkownikami wprowadzane są niezbędne poprawki do projektu. Projekt jest po raz kolejny sprawdzany pod kątem wykonalności w zakładanej technologii. Dopracowywany jest każdy detal w taki sposób, aby spełniał wymagania odpowiednich dla danego typu produktu norm. Optymalizowane jest zużycie materiału i czas produkcji produktu. Po wprowadzeniu niezbędnych zmian projekt po raz kolejny jest weryfikowany przez użytkowników. Proces powtarzany jest aż do uzyskania zadowalających wyników.

Projekt wykonawczy

Posiadamy doświadczenie w projektach z tworzyw sztucznych, drewna, metalu, biomateriałów i materiałów alternatywnych. Na każdym etapie weryfikujemy wykonalność projektu i dopasowujemy go do możliwości technologicznych i parku maszynowego wykonawcy. Ponadto współpracujemy z technologami i konstruktorami z różnych branż, którzy wspierają nas przy wykonywaniu bardziej zaawansowanych projektów. W ramach procesu projektowego możemy dodatkowo opracować projekt konstrukcji, dzięki czemu oferowane przez nas usługi są kompleksowe. Konstruktorzy mogą wykonać obliczenia i symulacje, które pozwolą wyeliminować błędy konstrukcyjne projektu.

Nadzór nad wdrożeniem

Na podstawie wyników testów przeprowadzonych z użytkownikami wprowadzane są niezbędne poprawki do projektu. Projekt jest po raz kolejny sprawdzany pod kątem wykonalności w zakładanej technologii. Dopracowywany jest każdy detal w taki sposób, aby spełniał wymagania odpowiednich dla danego typu produktu norm. Optymalizowane jest zużycie materiału i czas produkcji produktu. Po wprowadzeniu niezbędnych zmian projekt po raz kolejny jest weryfikowany przez użytkowników. Proces powtarzany jest aż do uzyskania zadowalających wyników.